Guest Information

  • 32613619
  • 32613658
  • 32613631
  • 32614492
  • 32614481

M?t s? thông tin quan tr?ng cho khách c?a chúng tôi!

Như chúng tôi là một nhà trọ 12 phòng nhỏ, chính sách và thủ tục của chúng tôi có thể là một chút khác nhau hơn so với những gì bạn đang sử dụng để. Văn phòng chúng tôi mở cửa 8:00-17:00 mỗi ngày. Từ 5 giờ chiều và 8 là quản lý của chúng tôi đêm sống trên mảnh đất và ở đây để hỗ trợ bạn trong bất kỳ cách nào. Để kiểm tra, xin vui lòng gọi điện cho cô khoảng 20 phút trước khi đến để cô có thể được trong văn phòng để chào đón bạn. Chỉ cần gọi điện thoại văn phòng (505 989 7422) hoặc rung chuông cửa bằng cửa văn phòng. Đừng ngần ngại hỏi cho những gì bạn muốn / cần. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để cung cấp.

Inn của chúng tôi được giấu đi trên một con hẻm ngắn tắt Agua Fria St. Các chỉ dẫn lái xe sẽ được cung cấp trên xác nhận của bạn. Chỉ cần nhớ để biến tại các ngôi nhà có mái hiên Turquoise - chúng tôi đang trực tiếp đằng sau nó!