Cancellation Policy

Chính sách h?y

Bạn có thể huỷ miễn phí cho đến khi cửa sổ hủy

  • Hủy hoặc thay đổi sau 18:00 (Mountain Daylight Time (Mỹ & Canada)) 24 giờ trước ngày đến hoặc không cho thấy là chịu một mức phí khách sạn bằng 100% tổng số tiền đêm đầu tiên nghỉ đêm đầu tiên của.