Guest Information

  • 32613619
  • 32613658
  • 32613631
  • 32614492
  • 32614481

Nekatere pomembne informacije za na?e goste!

Ker smo majhna 12 soba gostilna, lahko na?e politike in postopkov je malo druga?en od tistega, kar ste navajeni. Na? urad je odprt od 8. ure zjutraj do 5. ure vsak dan. Med 5. uri in 8 am na?a no? vodja ?ivi na premo?enje in je tukaj, da vam pomagajo na kakr?en koli na?in. Za preverjanje, vas prosimo, da ji klic pribli?no 20 minut pred prihodom, da bi lahko bila v pisarni, da vas pozdravim. Pokli?ite pisarni?ki telefon (505 989 7422), ali zvonil zvonec, ki ga pisarni vrata. Ne oklevajte zaprositi za to, kar ho?e? / potrebe. Mi se bomo potrudili, da zagotovi.

Na?a gostilna je spravljen v kratkem ozki ulici off Agua Fría sv pa se bo, ki so za vo?njo na va?i potrditvi. Zapomnite si, da se vklju?ite v hi?i z Turquoise verandi - smo neposredno za njo!