Cancellation Policy

Podmienky zru?enia

Mô?ete zru?i? bez poplatku a? do okna zru?enia

  • Zru?enie alebo zmeny vykonané po 6:00 PM (horský letný ?as (USA a Kanada)) 24 hodín pred príchodom alebo no-show sú predmetom hotelovom poplatok vo vý?ke 100% z celkovej sumy prvej noci pobytu rezervácie.