Guest Information

  • 32613619
  • 32613658
  • 32613631
  • 32614492
  • 32614481

Neke va?ne informacije za sve na?e goste!

Kao ?to smo mali 12 soba gostionica, na?e politike i postupci mogu biti malo druga?iji nego ?to ste navikli. Na? ured je otvoren od 8 ujutro do 5 sati svaki dan. Izme?u 5 sati i 8 sam na?a no? manager ?ivi na imovinu, te je ovdje da vam pomo?i na bilo koji na?in. Za provjeru, molim dati joj poziv oko 20 minuta ispred dolaska, tako da ona mo?e biti u uredu da vas pozdravim. Samo nazovite ured telefon (505 989 7422) ili zvoni na vrata do vrata ureda. Ne ustru?avajte se pitati za ono ?to ?elite / trebate. Mi ?emo se potruditi pru?iti.

Na? Inn je tucked daleko na kratko uli?icu off Agua Fria St. Upute za vo?nju ?e biti predvi?eno u potvrdi. Dovoljno je sjetiti se pretvoriti u ku?i s tirkiznim trijem - mi smo odmah iza njega!