Trang web này sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm truy cập trang web cho bạn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie trên thiết bị của bạn như được miêu tả trong Chính Sách Cookie.

Cancellation Policy

Chính sách hủy

Bạn có thể huỷ miễn phí cho đến khi cửa sổ hủy

  • Hủy hoặc thay đổi sau 18:00 (Mountain Daylight Time (Mỹ & Canada)) 24 giờ trước ngày đến hoặc không cho thấy là chịu một mức phí khách sạn bằng 100% tổng số tiền đêm đầu tiên nghỉ đêm đầu tiên của.